slide 2

Nước rửa chén đậm đặc Anphapro với mùi hương chanh dịu nhẹ, tan nhanh vào không khí nên không lưu lại mùi hương gây khó chịu sau khi rửa. Nước thải sau khi xả bỏ ra cống rãnh cũng không tích tụ đóng màng, không tồn dư hóa chất độc hại gây tác động xấu lên môi trường.